Bildiri Gönderimi

 

ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

ÖZET YÜKLEME KURALLARI

8. Onkolojide Arayışlar Sempozyumu bildirileri Dalya Turizm Bildiri Sistemi aracılığı ile toplanır.

Kelime sayısı 300 kelimeyi aşmamalıdır.

Başlık, adı-soyadı (unvan yazılmaz), çalıştığı kurum eksiksiz olarak sisteme girilmelidir. Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Düzenleme Kurulu ve Dalya Turizm sorumlu değildir.

Özetin amaç, method, bulgular ve sonuç bölümlerini içermesi zorunludur.

Anahtar Kelimeler: en fazla 5 adettir.

Kaynakça; makalenin sonunda, çalışma esnasında yararlanılan kaynaklar, yazarların soyadları esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır. Örnek: TÜRKDOĞAN, Orhan: “Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Kültürel Boyutları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:203, Yıl:35, Cilt: 102, Mart-Nisan 2013, s.9-45

Dosya bildiri yazım kurallarına uygun olarak özet metninin tamamını içerecek şekilde düzenlenmeli ve sayfa sınırlarını aşmamalıdır.

Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

Bildiriler, bilimsel kurulun belirlediği hakemler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonrasında geri bildirimler, Dalya Turizm aracılığı ile katılımcılara yazılı olarak yapılacaktır.

Yüklenen sözel bildiriler poster bildiri olarak değiştirilebilir. Bu değişiklik hakkı Bilimsel Kurul’a aittir, değişiklik olması durumunda Dalya Turizm aracılığı ile yazılı bilgilendirme yapılacaktır.

Sözel ve poster bildiri sahipleri en geç 5 KASIM 2019 tarihine kadar sempozyum kaydını tamamlamış olmalıdırlar. Bu tarihe kadar ödemesini tamamlamayan bildiri sahiplerinin bildirileri tüm sempozyum materyellerinden çıkarılacaktır.

Kaydını tamamlamamış ve bildirilerini mazeretsiz sunmayan bildiri sahipleri Düzenleme Kurulu tarafından çalıştığı birime sempozyum sonrası bildirilir.

İletişim konusunda sorun yaşanmaması için Dalya Sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefon numaranızı girmeyi unutmayınız. Sistemde iletişim bilgileri olmayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Düzenleme Kurulu ve Dalya Turizm sorumlu değildir. Bildiri son gönderim tarihinden (5 KASIM 2019)önce bildirinizde bulunan hata ve eksik bilgilerin düzeltilmesi için ekrem@dalyatur.com adresine taleplerinizi iletebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilecek talepler dikkate alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

SÖZEL SUNUM ÖZELLİKLERİ

Sözel bildirilerin sunum özellikleri ve sürelerine Düzenleme Kurulu karar verir. Verilen karara istinaden sözel bildiri sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır.

 

POSTER SUNUM ÖZELLİKLERİ

Poster boyutları 70 x 50 cm (yükseklik x en)

Poster tartışmalarının program içindeki yeri ve şekline Düzenleme Kurulu karar verir.

Posterdeki yazı ve şekiller bir metre uzaktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

Posteri sunacak kişinin adı altı çizilerek belirtilmelidir.

Kaynaklar, metin içerisindeki kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve metinde parantez içerisinde gösterilmelidir.