Bilimsel Program

SEMPOZYUM KAPSAMINDA İZİN VERİLEN SUNUMLARI İNDİRMEK AŞAĞIDAKİ BUTONA TIKLAYINIZ.

   

 

 

8. ONKOLOJİDE ARAYIŞLAR SEMPOZYUMU
"Temelden Kliniğe Onkoloji"
13-15 Aralık 2019 / İzmir
13 ARALIK 2019 CUMA
13:30-14:00 Kayıt
14:00 Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
14:00-14:30 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. İlhan ÖZTOP
Prof. Dr. Nur OLGUN
Prof. Dr. Nükhet HOTAR - REKTÖR (Tensipleri halinde)
1. Oturum - Temel Onkoloji Oturumu-I
Oturum Başkanları: Cavit ÇEHRELİ, Ahmet ÖZET
14:30-14:55 Kanserde Moleküler Yöntemler 
Sülen SARIOĞLU 
14:55-15:20 Kanserde Immünolojik Prediktif Belirteçler
Dicle GÜÇ
15:20-15:35 Kahve Arası
2. Oturum - Temel Onkoloji Oturumu-II
Oturum Başkanları: Nur OLGUN, Murat CELİLOĞLU
15:35-16:00 Kanser ve Enerji Metabolizması
Lale DOĞAN 
16:00-16:25  Kanserde Mikrobiata İlişkili Yöntemler
Gürcan GÜNAYDIN
3. Oturum - Temel Onkoloji Oturumu-III
Oturum Başkanları: Fatma Neslihan EMİROĞLU, Hülya ELLİDOKUZ
16:25-16:45 Kanser İzleminde Likid Biyopsiler
Altuğ KOÇ
16:45-17:05 NGS ile Tümör Mutasyon Yükü ve MSI Değerlendirilmesi ve Klinik Önemi 
Taha Reşid ÖZDEMİR
17:05-17:25  Gen Modifikasyonlarının Kanser Araştırmalarına Katkısı
Banu DEMİR 
14 ARALIK 2019 CUMARTESİ
4. Oturum - Melanoma Oturumu
Oturum Başkanı: Cavit ÇEHRELİ ,Ahmet ÖZET
09:00-09:20 Melanomada Temel Moleküler Mekanizmalar (Temel Onkolojik Perspektif)
Semra DEMOKAN
09:20-09:40 Melanomada Moleküler Mekanizmaların Kliniğe Yansımaları (Medikal Onkolojik Perspektif)
Burçak KARACA
09:40-10:00 Melanomanın Moleküler Temelli Tedavisinde Medikal Onkologun Temel Onkologdan Beklentileri ve Potansiyel Araştırma Alanları
Atike Gökçen DEMİRAY
5. Oturum - Meme Kanseri Oturumu
Oturum Başkanları: Erdem GÖKER, Uğur YILMAZ
10:00-10:20 Meme Kanserinde Temel Moleküler Mekanizmalar (Temel Onkolojik Perspektif)
Hilal KOÇDOR
10:20-10:40 Meme Kanserinde Moleküler Mekanizmaların Kliniğe Yansımaları (Medikal Onkolojik Perspektif)
Nilüfer GÜLER
10:40-11:00 Meme Kanserinin Moleküler Temelli Tedavisinde Medikal Onkologun Temel Onkologdan Beklentileri ve Potansiyel Araştırma Alanları
Çağatay ARSLAN
11:00-11:20 Kahve Arası
6. Oturum - Kolorektal Kanser Oturumu
Oturum Başkanları: Şuayib YALÇIN, Feyyaz ÖZDEMİR
11:20-11:40 Kolorektal Kanserde Temel Moleküler Mekanizmalar (Temel Onkolojik Perspektif)
Yasemin BAŞBINAR
11:40-12:00 Kolorektal Kanserde Moleküler Mekanizmaların Kliniğe Yansımaları (Medikal Onkolojik Perspektif)
Murat DİNÇER
12:00-12:20 Kolorektal Kanserin Moleküler Temelli Tedavisinde Medikal Onkologun Temel Onkologdan Beklentileri ve Potansiyel Araştırma Alanları
Nuri KARADURMUŞ
12:20-13:30 Öğle Yemeği
7. Oturum - Akciğer Kanseri Oturumu
Oturum Başkanları: İlhan ÖZTOP, Ulus Ali ŞANLI
13:30-13:50 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Temel Moleküler Mekanizmalar (Temel Onkolojik Perspektif)
Gülden DİNİZ
13:50-14:10 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Moleküler Mekanizmaların Kliniğe Yansımaları (Medikal Onkolojik Perspektif)
Sadettin KILIÇKAP
14:10-14:30 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Moleküler Temelli Tedavisinde Medikal Onkologun Temel Onkologdan Beklentileri ve Potansiyel Araştırma Alanları
Seher Nazlı KAZAZ
8. Oturum - Ürolojik Tümörler Oturumu SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Mehmet ALAKAVUKLAR, Gamze GÖKÖZDOĞU Oturum Başkanları:Işıl SOMALI ,Zekiye ALTUN 
14:30-14:50  

S01 - NON-KUTANÖZ MALİGN MELANOMDA İMMUNOTERAPİ
Şaban Seçmeler 

S02 - METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE TEK MERKEZ

POST-DOSETAKSELKABAZİTAKSEL DENEYİMİ
Burcu Caner

 

Böbrek Tümörlerinde Temel Moleküler Mekanizmalar (Temel Onkolojik Perspektif)
Safiye AKTAŞ
14:50-15:10 Böbrek Tümörlerinde Moleküler Mekanizmaların Kliniğe Yansımaları (Medikal Onkolojik Perspektif)
Yüksel ÜRÜN
15:10-15:30 Böbrek Tümörlerinin Moleküler Temelli Tedavisinde Medikal Onkologun Temel Onkologdan Beklentileri ve Potansiyel Araştırma Alanları
Necla DEMİR
15:30-15:50 Kahve Arası
9. Oturum - Moleküler Onkolojide Direnç
Oturum Başkanı: Semra PAYDAŞ
15:50-16:20 Moleküler Temelli Tedavilerde Direnç Mekanizmaları ve Direnci Aşma Yolları
Hüseyin Salih SEMİZ
10. Oturum - Moleküler Temelli Tedavilerde Yan Etki Yönetimi (Vakalar Eşliğinde)
Oturum Başkanları: Sabri BARUTCA, Işıl SOMALI
16:20-16:35 Kardiyovasküler Yan Etkiler ve Yönetimi
Utku OFLAZOĞLU
16:35-16:50 Endokrin Yan Etkiler ve Yönetimi
Burcu ÇAKAR
16:50-17:05 Gastrointestinal Yan Etkiler ve Yönetimi
Zeynep Gülsüm GÜÇ
17:05-17:20 Pulmoner Yan Etkiler ve Yönetimi
Esin OKTAY
17:20-17:35 Cilt Yan Etkileri ve Yönetimi
Baran AKAGÜNDÜZ
17:35-17:55 Akılcı İlaç Kullanımı
Murat KESER
15 ARALIK 2019 PAZAR
11. Oturum - Üst Gastrointestinal Sistem Kanserleri Oturumu
Oturum Başkanları: Hasan Şenol COŞKUN, Arzu YAREN
09:00-09:20 Üst GIS Kanserlerinde Temel Moleküler Mekanizmalar (Temel Onkolojik Perspektif)
Zekiye ALTUN
09:20-09:40 Üst GIS Kanserlerinde Moleküler Mekanizmaların Kliniğe Yansımaları (Medikal Onkolojik Perspektif)
Umut VAROL
09:40-10:00 Üst GIS Kanserlerinin Moleküler Temelli Tedavisinde Medikal Onkologun Temel Onkologdan Beklentileri ve Potansiyel Araştırma Alanları
Olçun Ümit ÜNAL
10:00-10:20 Kahve Arası
12. Oturum - Jinekolojik Kanserler Oturumu
Oturum Başkanları: Nezih MEYDAN, Aziz KARAOĞLU
10:20-10:40 Jinekolojik Kanserlerde Temel Moleküler Mekanizmalar (Temel Onkolojik Perspektif)
Hülya YAZICI
10:40-11:00 Jinekolojik Kanserlerde Moleküler Mekanizmaların Kliniğe Yansımaları (Medikal Onkolojik Perspektif)
Sinan ÜNAL
11:00-11:20 Jinekolojik Kanserlerin Moleküler Temelli Tedavisinde Medikal Onkologun Temel Onkologdan Beklentileri ve Potansiyel Araştırma Alanları
Özgür TANRIVERDİ
13. Oturum - Klinik Moleküler Nütrisyonun Bugünü ve Geleceği
Oturum Başkanları: Tuğba YAVUZŞEN, Oktay TARHAN
11:20-11:40 Nutrisyonel İmmunoloji ve Kanser
Rüksan ÇEHRELİ
11:40-12:00 Hücreden Kliniğe Moleküler Nütrisyon Tedavisi
Derya HOPANCI BIÇAKLI
12:00-12:10 Kapanış